conversional nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conversional nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conversional giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conversional.

Từ điển Anh Việt

  • conversional

    xem conversion