conversion process nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conversion process nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conversion process giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conversion process.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • conversion process

  * kinh tế

  quá trình chuyển hóa hóa học

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  quá trình chuyển đổi

  hóa học & vật liệu:

  quá trình chuyển hóa