conversion coating nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conversion coating nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conversion coating giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conversion coating.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conversion coating

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    lớp nền (sơn)