conversion premium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conversion premium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conversion premium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conversion premium.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conversion premium

    * kinh tế

    tiền bù chuyển đổi