conversion issue nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

conversion issue nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm conversion issue giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của conversion issue.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • conversion issue

    * kinh tế

    đợt phát hành chuyển đổi