au jus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

au jus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm au jus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của au jus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • au jus

    served in its natural juices or gravy

    roast beef au jus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).