auriga nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

auriga nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm auriga giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của auriga.

Từ điển Anh Việt

 • auriga

  /ɔ:'raigə/

  * danh từ

  (thiên văn học) chòm sao Ngự phu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • auriga

  a conspicuous constellation in the northern hemisphere; between Great Bear and Orion at edge of Milky Way

  Synonyms: Charioteer