aucuba nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aucuba nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aucuba giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aucuba.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aucuba

    hardy evergreen dioecious shrubs and small trees from Japan

    Synonyms: genus Aucuba

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).