audion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

audion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm audion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của audion.

Từ điển Anh Việt

 • audion

  /'ɔ:diən/

  * danh từ

  (vật lý) triôt, đèn ba cực

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • audion

  * kỹ thuật

  đèn điện tử

  điện:

  đèn audion (ba cực)