august nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

august nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm august giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của august.

Từ điển Anh Việt

 • august

  /'ɔ:gəst - ɔ:'gʌst/

  ɔ:'gʌst/

  * danh từ

  tháng tám

  * tính từ

  uy nghi, oai nghiêm, oai vệ, oai phong

  đáng kính trọng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • august

  the month following July and preceding September

  Synonyms: Aug

  of or befitting a lord

  heir to a lordly fortune

  of august lineage

  Synonyms: grand, lordly

  profoundly honored

  revered holy men

  Synonyms: revered, venerable