augusta nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

augusta nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm augusta giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của augusta.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • augusta

    the capital of the state of Maine

    Synonyms: capital of Maine

    a city in eastern Georgia north-northwest of Savannah; noted for golf tournaments

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).