capital of maine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

capital of maine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm capital of maine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của capital of maine.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • capital of maine

    Similar:

    augusta: the capital of the state of Maine

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).