capital cost nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

capital cost nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm capital cost giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của capital cost.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • capital cost

  * kinh tế

  chi phí đầu tư ban đầu

  chi phí vốn

  chi phí xây dựng cơ bản

  phí tổn tư bản

  * kỹ thuật

  vốn đầu tư cơ bản

  điện tử & viễn thông:

  giá thành đầu tư

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • capital cost

  Similar:

  cost of capital: the opportunity cost of the funds employed as the result of an investment decision; the rate of return that a business could earn if it chose another investment with equivalent risk