capital-sum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

capital-sum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm capital-sum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của capital-sum.

Từ điển Anh Việt

  • capital-sum

    * danh từ

    tổng số tiền