capitally nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

capitally nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm capitally giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của capitally.

Từ điển Anh Việt

 • capitally

  /'kæpitli/

  * phó từ

  chính, chủ yếu

  tuyệt diệu, xuất sắc, rất hay

  she sang that song capitally: cô ta hát bài đó rất hay

  to punish capitally

  kết tội tử hình