capital budget nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

capital budget nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm capital budget giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của capital budget.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • capital budget

  * kinh tế

  kế hoạch đầu tư tài sản cố định

  ngân sách đầu tư

  ngân sách thiết bị

  ngân sách vốn

  vốn ngân quỹ

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  dự toán đầu tư