capital city nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

capital city nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm capital city giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của capital city.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • capital city

  * kinh tế

  thủ đô

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  thủ đô