august von wassermann nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

august von wassermann nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm august von wassermann giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của august von wassermann.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • august von wassermann

    Similar:

    wassermann: German bacteriologist who developed a diagnostic test for syphilis (1866-1925)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).