wassermann nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wassermann nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wassermann giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wassermann.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wassermann

  German bacteriologist who developed a diagnostic test for syphilis (1866-1925)

  Synonyms: August von Wassermann

  Similar:

  wassermann test: a blood test to detect syphilis; a complement fixation test is used to detect antibodies to the syphilis organism treponema; a positive reaction indicates the presence of antibodies and therefore syphilis infection

  Synonyms: Wasserman reaction

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).