august wilhelm von hoffmann nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

august wilhelm von hoffmann nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm august wilhelm von hoffmann giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của august wilhelm von hoffmann.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • august wilhelm von hoffmann

    Similar:

    hoffmann: German chemist (1818-1892)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).