aug nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aug nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aug giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aug.

Từ điển Anh Việt

  • aug

    * (viết tắt)

    tháng tám (August)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aug

    Similar:

    august: the month following July and preceding September