augeas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

augeas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm augeas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của augeas.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • augeas

    (Greek mythology) the mythical Greek king who for 30 years did not clean his stables which contained his vast herd of cattle

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).