augitə nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

augitə nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm augitə giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của augitə.

Từ điển Anh Việt

  • augitə

    /'ɔ:dʤait/

    * danh từ

    (địa lý,địa chất) Ogit