auger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

auger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm auger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của auger.

Từ điển Anh Việt

 • auger

  /'ɔ:gə/

  * danh từ

  cái khoan, mũi khoan

  máy khoan (thăm dò địa chất)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • auger

  * kỹ thuật

  máy khoan tay

  mũi khoan

  mũi khoan xoắn

  xây dựng:

  cái khoan đất

  cái khoan gỗ

  điện:

  cái khoan xoáy

  cơ khí & công trình:

  mũi khoan xoáy

Từ điển Anh Anh - Wordnet