auto nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

auto nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm auto giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của auto.

Từ điển Anh Việt

 • auto

  /'ɔ:tou/

  * danh từ

  (thông tục) xe ô tô

 • auto

  (Tech) tự động

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • auto

  * kỹ thuật

  máy tự động

  ô tô

  xe hơi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • auto

  Similar:

  car: a motor vehicle with four wheels; usually propelled by an internal combustion engine

  he needs a car to get to work

  Synonyms: automobile, machine, motorcar