autopay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

autopay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm autopay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của autopay.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • autopay

    * kinh tế

    chuyển khoản tự động (trên sổ sách, không bằng tiền mặt)