autobus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

autobus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm autobus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của autobus.

Từ điển Anh Việt

  • autobus

    /'ɔ:təbʌs/

    * danh từ

    xe buýt

Từ điển Anh Anh - Wordnet