autocad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

autocad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm autocad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của autocad.

Từ điển Anh Việt

  • autocad

    Tên một chương trình trợ giúp thiết kế bằng máy tính của hãng AutoDesk