autopsy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

autopsy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm autopsy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của autopsy.

Từ điển Anh Việt

 • autopsy

  /'ɔ:təpsi/

  * danh từ

  (y học) sự mổ xác (để khám nghiệm)

  (nghĩa bóng) sự mổ xẻ phân tích

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • autopsy

  * kỹ thuật

  điện:

  máy tự đồng bộ

  xây dựng:

  mổ tử thi

Từ điển Anh Anh - Wordnet