aurum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aurum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aurum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aurum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aurum

    * kỹ thuật

    vàng

    điện lạnh:

    Au