auld nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

auld nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm auld giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của auld.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • auld

    a Scottish word

    auld lang syne

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).