aubade nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aubade nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aubade giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aubade.

Từ điển Anh Việt

  • aubade

    /ou'bɑ:d/

    * danh từ

    (âm nhạc) khúc nhạc sớm