aussie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aussie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aussie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aussie.

Từ điển Anh Việt

 • aussie

  * tính từ

  có quê quán ở Uc

  * danh từ

  người Uc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aussie

  Similar:

  australian: a native or inhabitant of Australia