auxin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

auxin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm auxin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của auxin.

Từ điển Anh Việt

 • auxin

  /'ɔksin/

  * danh từ

  auxin (chất kích thích thực vật)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • auxin

  * kỹ thuật

  y học:

  auxin (chất kích tăng trưởng, tăng trưởng tố)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • auxin

  a plant hormone that promotes root formation and bud growth