aurist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aurist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aurist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aurist.

Từ điển Anh Việt

  • aurist

    /'ɔ:rist/

    * danh từ

    (y học) thầy thuốc chuyên khoa tai