auster nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

auster nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm auster giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của auster.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • auster

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    gió nam