audile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

audile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm audile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của audile.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • audile

  one whose mental imagery is auditory rather than visual or motor

  Similar:

  auditory: of or relating to the process of hearing

  auditory processing

  an audile person

  Synonyms: auditive

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).