auditory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

auditory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm auditory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của auditory.

Từ điển Anh Việt

 • auditory

  /'ɔ:ditəri/

  * tính từ

  (thuộc) sự nghe; (thuộc) thính giác

  auditory organ: cơ quan thính giác

  auditory never: dây thần kinh thính giác

  thâu nhận bằng tai

  * danh từ

  những người nghe, thính giả

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) (như) auditorium

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • auditory

  * kỹ thuật

  thính giác

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • auditory

  of or relating to the process of hearing

  auditory processing

  an audile person

  Synonyms: audile, auditive