aurora nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aurora nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aurora giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aurora.

Từ điển Anh Việt

 • aurora

  /ɔ:'rɔ:rə/

  * danh từ

  Aurora nữ thần Rạng đông

  ánh hồng lúc bình minh, ánh ban mai (trên bầu trời)

  cực quang

  aurora borealis: bắc cực quang

  aurora australis: nam cực quang

 • aurora

  (Tech) cực quang [TQ] (nam/bắc cực)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aurora

  * kỹ thuật

  điện hoa

  phóng điện hoa

  vầng quang

Từ điển Anh Anh - Wordnet