auroral hiss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

auroral hiss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm auroral hiss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của auroral hiss.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • auroral hiss

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    tạp âm cực quang