auroral blackout nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

auroral blackout nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm auroral blackout giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của auroral blackout.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • auroral blackout

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự tắt dần auroral