auroral zone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

auroral zone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm auroral zone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của auroral zone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • auroral zone

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    vùng cực quang