aurora australis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aurora australis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aurora australis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aurora australis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aurora australis

    the aurora of the southern hemisphere

    Synonyms: southern lights

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).