auburn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

auburn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm auburn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của auburn.

Từ điển Anh Việt

  • auburn

    * tính từ

    màu nâu vàng (tóc)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • auburn

    (of hair) colored a moderate reddish-brown

    auburn hair