austen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

austen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm austen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của austen.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • austen

    English novelist noted for her insightful portrayals of middle-class families (1775-1817)

    Synonyms: Jane Austen

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).