aubur nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aubur nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aubur giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aubur.

Từ điển Anh Việt

  • aubur

    /'ɔ:bən/

    * tính từ

    màu nâu vàng (tóc)