auklet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

auklet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm auklet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của auklet.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • auklet

    any of several small auks of the northern Pacific coasts

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).