area wall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

area wall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm area wall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của area wall.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • area wall

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tường khu vực

    tường vây quanh công trường