area search nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

area search nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm area search giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của area search.

Từ điển Anh Việt

 • area search

  (Tech) tìm khu vực (d)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • area search

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  tìm kiếm khu vực

  tìm kiếm theo vùng