area function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

area function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm area function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của area function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • area function

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  hàm xác định diện tích

  điện tử & viễn thông:

  xác định điện tích